" 52 " [2009]

Projekt " 52 " został zrealizowany wspólnie z Viką Blick, ale niezależnie, bez konsultacji merytorycznych i formalnych. 

52 tygodnie roku 2009 zilustrowane obrazem i tekstem, które dla każdej z nas były istotne z przyczyn estetycznych, dokumentacyjnych lub osobistych.

Czasem było to przemyślane i zaplanowane zdjęcie, czasem uchwycenie ulotności chwili.

Zdania usłyszane, przeczytane bądź wypowiedziane przez nas same nie są bezpośrednim komentarzem do zdjęć. Zestawione jednak z nimi w zaskakujący sposób je dopowiadają.

Tak jak i zdjęcia w zestawieniu z cytatami nabierają dodatkowego znaczenia na zasadzie paraleli lub kontrastu.

Co więcej, cytaty wyrwane ze swojego pierwotnego kontekstu nabierają " nowego życia ".

Okazuje się się, że słowa same w sobie są obojętne, zaczynają istnieć w obliczu konkretnych sytuacji, które nadają im właściwe znaczenie.

Dla nas, mamy nadzieję dla widzów także, jest to ciekawe doświadczenie, gdy zdjęcia wraz z cytatami pojawiają się obok siebie dając obraz tego co dla każdej z nas było ważne, co przyciągało naszą uwagę, ale także w jaki sosób patrzymy na otaczający nas świat.

Część projektu Viki Blick proszę oglądać na www.blicksland.blogspot.com